Familie av John Rhead
og Mary Walker
Slektshistorie på denne siden ble gjort av John Olsen. Mange ledninger er ufullstendige, slik hvis du er gått ned fra Rhead, og kan hjelpe med dette treet, ville bli vær så snill og høre vi fra du.
Forfedre Fødsel/Død Handling
Thomas Rhead delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Mary Ann Griffin1. Ekteskap 1812 - 1885 info/k01nor
delende barre som brukt av John og Shirley Olsendelende barre som brukt av John og Shirley Olsen2. Ekteskap, Se Under
delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
Mary Rhead delende barre som brukt av John og Shirley Olsen James Edward Meadon 1840 - 1910 info/k01nor
delende barre som brukt av John og Shirley Olsendelende barre som brukt av John og Shirley Olsen
delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
Catharine Meadon 1859 - ? info/k01nor
Martha Ellen Meadon 1862 - ? info/k01nor
James Meadon 1870 - ? info/k01nor
Elizabeth Rhead delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Thomas Dutton (?) 1842 - ? info/k01nor
Enoch Rhead delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Emma Butters 1845 - ? delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Dra til side k07nor delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
Eliza Rhead delende barre som brukt av John og Shirley Olsen John Leech 1848 - ? delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Dra til side k08nor delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
William Lobb Rhead delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Elizabeth Eaton 1850 - ? delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Dra til side k09nor delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
John Rhead delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Mary Walker 1840 - 1894(?) info/k01nor
delende barre som brukt av John og Shirley Olsendelende barre som brukt av John og Shirley Olsen
delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
Lizzie Rhead delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Thomas Garner 1879 - 1959 delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Dra til side j01nor delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
John Rhead delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Ellen Hollinshead 1872 - ? delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Dra til side k02nor delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
Mary Jane Rhead delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Peter Taylor 1864 - ? delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Dra til side k03nor delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
William Rhead delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Mary Ann Higginson 1869 - ? delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Dra til side k04nor delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
Enoch Rhead delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Nelly Bennion 1883 - ? delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Dra til side k05nor delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
Leah Rhead delende barre som brukt av John og Shirley Olsen David Poole 1877 - ? delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Dra til side k06nor delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
Thomas Rhead delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Jane Lobb2. Ekteskap 1812 - 1885 info/k01nor
delende barre som brukt av John og Shirley Olsendelende barre som brukt av John og Shirley Olsen
delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
Thomas Lobb Rhead 1859 - ? info/k01nor
Martha Lobb Rhead 1860 - 1888 info/k01nor
Ezra Lobb Rhead delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Alice Ann Richardson 1865 - ? info/k01nor
delende barre som brukt av John og Shirley Olsendelende barre som brukt av John og Shirley OlsenDra til Forfedre av Alice Ann Richardson - side k10nor
delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
Thomas Frederic Rhead 1887 - ? info/k01nor
Alan Victor Rhead delende barre som brukt av John og Shirley Olsen Eileen Philomena Hulahan 1892 - 1974 info/k01nor
delende barre som brukt av John og Shirley Olsendelende barre som brukt av John og Shirley Olsen
delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
Helen Patricia Mary Rhead delende barre som brukt av John og Shirley Olsen ? Burnie 1958 - ? info/k01nor
delende barre som brukt av John og Shirley Olsendelende barre som brukt av John og Shirley Olsen
delende barre som brukt av John og Shirley Olsen
Laura Jane Rhead delende barre som brukt av John og Shirley Olsen ? Davies ? - ? info/k01nor
Olsen Familie!!

Side k01nor